Mini Nocna Masakra

1 grudnia 2007

Między zachodem słońca a wschodem księżyca

Wilczyn

To jest archiwum z roku 2007. Aktualna strona rajdu: mini.artemis.wroclaw.pl


Wiadomości
Forum
Regulamin

Lista zgłoszeń

Atrakcje
Foto
Plakat

WYNIKI

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Organizator
1. CELE RAJDU
Praktyczne przygotowanie uczestników Nocnej Masakry 2007.
Udział ich kibiców w Masakrze w wersji mini.
Popularyzacja imprez na orientację jako atrakcyjnej formy rekreacji.
Odwiedzenie kilku interesujących miejsc tuż za miastem.

2. ORGANIZATOR
Klub Sportowy Artemis z Wrocławia.
Kierownictwo, budowa tras: Marcin Drewniak.
Patronat medialny: Grzegorz Grabiec, bikeway.pl.
Marketing, PR: Dominik Mirowski.
Przygotowanie i druk map: Michał Drewniak.

3. TERMIN I MIEJSCE
Start w sobotę, 1 grudnia 2007, ok. godz. 17:00.
Baza rajdu, ze startem i metą, znajduje się wśród domków kempingowych nad stawami, przy szosie z Golędzinowa do Wilczyna koło Obornik Śląskich.
Przewiduje się:
zachód słońca - ok. godz. 15:49,
zamknięcie mety - ok. 22:00,
wschód księżyca - ok. 23:45.

4. FORMA RAJDU, MAPA, TEREN
Rajd ma charekter rekreacyjnej nocnej wycieczki, realizowanej niezależnie przez dowolnie zawiązane grupki uczestników.
Każdy uczestnik otrzyma kolorową mapę topograficzną w skali 1:50.000, w koszulce foliowej A4.
Będą na niej wytyczone dwie trasy: rowerowa i piesza, każda złożona z punktów kontrolnych oznaczonych w terenie.
Uczestnicy podczas rajdu mogą skracać wybraną dla siebie trasę o dowolne punkty, według własnego upodobania. Lubiącym rywalizację - zapewniamy pomiar i odnotowanie czasu pokonania trasy, także skróconej o część punktów. Jeżeli zaś kto zechce pokonać zarówno trasę pieszą, jak i rowerową, albo dowolną kombinację ich fragmentów, również odnotujemy jego wyczyn :-)

Planowane długości tras: 30 km - rowerowa, 10 km - piesza.

Punkty kontrolne trasy będą oznakowane w terenie płaskimi lampionami biało-pomarańczowymi o boku 20 cm. Trasa będzie przebiegać w łatwym, lekko pofałdowanym terenie, drogami gruntowymi, utwardzonymi i asfaltowymi, w znacznej części wśród lasów. Trasa piesza może wymagać także poruszania się poza drogami.

Zalecane wyposażenie: odpowiedni do warunków pogodowych ubiór z elementami odblaskowymi, kompas, telefon komórkowy, bidon/termos, batonik musli, na trasie rowerowej - kask i sprawny oświetlony rower, na trasie pieszej - wygodne buty i latarka/czołówka.

Na mecie planuje się dostępność kubków, wrzątku, herbaty i cukru. Przy trasie rowerowej znajdą się 2 sklepy spożywcze, oznaczone na mapie.

5. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i nr telefonu komórkowego zabieranego na trasę.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza na stronie internetowej imprezy,
ewentualnie e-mailem na adres marcin.drewniak@gmail.com lub telefonicznie pod numer +48 604 416 998 (sms, poczta głosowa).
Wszelkie pytania także prosimy zadawać korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Termin zgłoszeń upływa 1 grudnia 2007 o godzinie 7:00 rano.

6. INNE INFORMACJE
Organizator może nie zapewnić mapy uczestnikom zgłoszonym po terminie.
Organizator nie pobiera żadnych opłat za uczestnictwo w rajdzie.

Odradzamy dojazd na imprezę rowerem po ruchliwej drodze nr 342 Wrocław-Oborniki. Zachęcamy do umawiania wspólnego transportu samochodowego na forum.

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Uczestników rajdu obowiązują przepisy o ruchu drogowym, ustawy o lasach, przeciwpożarowe itp.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich organizator nie odpowiada.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.