Mini Nocna Masakra

5 grudnia 2009

Póki księżyc świeci

Kątna

To jest archiwum z roku 2009. Aktualna strona rajdu: mini.artemis.wroclaw.pl


Wiadomości
Forum
Regulamin

Lista zgłoszeń

WYNIKI

Plakat

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Organizator
1. CELE RAJDU

Wprawka dla uczestników Nocnej Masakry 2009.
Smakowanie wyczynu bez sprawdzania granic ludzkiej wytrzymałości.
Rozrywkowa rekreacja w ciemnym lesie z latarkami, mapą i kompasem.


2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy Artemis z Wrocławia.
Zespół organizacyjny:
Marcin Drewniak,
Róża Spiliszewska, Dominik Mirowski, Agnieszka Drewniak, Michał Drewniak.


3. TERMIN I MIEJSCE

Start w sobotę, 5 grudnia 2009, godz. 18:00.
Baza rajdu, ze startem i metą, znajduje się
w ośrodku jeździeckim we wsi Kątna, w gminie Długołęka.

Przewiduje się:
 15:45 - zachód słońca,
 16:30 - przybywanie uczestników,
 18:00 - start,
 19:25 - wschód księżyca,
 00:00 - zamknięcie mety.


4. FORMA RAJDU, MAPA, TEREN

Rajd ma charekter rekreacyjnej nocnej wycieczki rowerowej lub pieszej, realizowanej niezależnie przez dowolnie zawiązane grupki uczestników.

Każdy uczestnik otrzyma kartę startową oraz kolorową mapę topograficzną w skali 1:50.000, w koszulce foliowej A4.

W terenie znajdą się punkty kontrolne, oznaczone płaskimi lampionami biało-pomarańczowymi o boku 20 cm, wyposażone w odblaski i perforator kart startowych. Na mapie punkty kontrolne będą oznaczone czerwonymi okręgami.

Zadaniem uczestników imprezy jest odnalezienie wybranego przez siebie zbioru punktów, w dowolnym tempie i dowolnej kolejności, przy czym część punktów będzie proponowana jako trasa piesza, a część - jako trasa rowerowa.

Uczestnikom lubiącym rywalizację zapewniamy wiwaty i brawa na mecie ;)
oraz staranne odnotowanie i ogłoszenie, w jakim czasie i które punkty odnaleźli.

Planowane długości tras: 30-40 km - rowerowa, 10 km - piesza.

Trasa będzie przebiegać w łatwym, przeważnie płaskim terenie, drogami gruntowymi, utwardzonymi i asfaltowymi, w znacznej części wśród lasów. Trasa piesza może wymagać także poruszania się poza drogami.

Zalecane wyposażenie: odpowiedni do warunków pogodowych ubiór z elementami odblaskowymi, kompas, telefon komórkowy z naładowaną baterią i kontem, bidon w skarpetce lub termos, batonik musli, co najmniej jedna latarka lub czołówka, dodatkowo na trasie rowerowej - kask i sprawny, oświetlony rower, a na trasie pieszej - wygodne buty.

Na mecie każdy uczestnik znajdzie dach nad głową, wrzątek i herbatę.


5. ZGŁOSZENIA, WPISOWE, INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i nr telefonu komórkowego zabieranego na trasę.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza na stronie internetowej imprezy,
ewentualnie e-mailem na adres marcin.drewniak@gmail.com lub telefonicznie pod numer +48 604 416 998 (sms, poczta głosowa).

Wszelkie pytania także prosimy zadawać korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Termin zgłoszeń upływa w piątek, 4 grudnia 2009, o godzinie 9:00 rano.

Na miejscu imprezy, przed startem, organizator pobierze od każdego uczestnika
wpisowe w kwocie 10 zł.6. INNE INFORMACJE

Organizator może nie zapewnić mapy uczestnikom zgłoszonym po terminie.

Zachęcamy do umawiania wspólnego transportu samochodowego na forum.

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, pod opieką osób powyżej 21 roku życia.
Uczestników rajdu obowiązują wszelkie przepisy, w tym o ruchu drogowym, ustawy o lasach i przeciwpożarowe.

Za żadne szkody wyrządzone przez uczestników rajdu organizator nie odpowiada.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.