Mini Nocna Masakra

1 grudnia 2012

Przy pełni księżyca

Bystrzyca koło Oławy

To jest archiwum z roku 2012. Aktualna strona rajdu: mini.artemis.wroclaw.pl


Wiadomości
Forum
Regulamin

Lista zgłoszeń

WYNIKI

Plakat

Trasy
TrekBuddy

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Organizator


Partner

1. CELE RAJDU

Wprawka dla uczestników Nocnej Masakry 2012.
Smakowanie wyczynu bez sprawdzania granic ludzkiej wytrzymałości.
Przygodowa rekreacja w ciemnym lesie z latarkami, mapą i kompasem.


2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy Artemis z Wrocławia.
Zespół organizacyjny:
Marcin Drewniak,
Alicja Wojtala, Dominik Mirowski, Róża Spiliszewska, Michał Drewniak, Agnieszka Drewniak.


3. TERMIN I MIEJSCE

Start w sobotę, 1 grudnia 2012, godz. 18:00.
Baza rajdu, ze startem i metą, znajdzie się
w pustelni Nad Leśną Wodą, w Bystrzycy koło Oławy.
Namiary GPS: 50.953344, 17.398844
Link do mapy: Mapy Google

Przewiduje się:
 15:47 - zachód Słońca,
 16:30 - przybywanie uczestników,
 17:50 - odprawa i rozdanie map,
 18:00 - start,
 18:26 - wschód Księżyca w pełni,
 24:00 - zamkniecie mety.


4. FORMA RAJDU, MAPA, TEREN

Rajd ma charekter rekreacyjnej nocnej wycieczki rowerowej lub pieszej, realizowanej niezależnie przez dowolnie tworzone grupki uczestników.

Każdy uczestnik otrzyma kartę startową oraz kolorową mapę.

W terenie znajdą się punkty kontrolne, oznaczone płaskimi lampionami biało-pomarańczowymi o boku 20 cm, wyposażone w odblaski i perforatory kart startowych. Na mapie punkty kontrolne będą oznaczone czerwonymi okręgami.

Zadaniem uczestników imprezy jest odnalezienie wybranego przez siebie zbioru punktów, w dowolnym tempie i dowolnej kolejności, przy czym część punktów stanowi trasę pieszą, a część - rowerową.

Uczestników lubiących rywalizację powitamy na mecie brawami i okrzykami podziwu ;)
Odnotujemy też starannie i ogłosimy, w jakim czasie i które punkty kto odnalazł.

Plannuje się trasy zapewniające dobrą zabawę uczestnikom o każdej kondycji i umiejętnościach.

Trasy będą przebiegać terenami nizinnymi, przeważnie leśnymi drogami gruntowymi i ścieżkami. Trasa piesza może wymagać poruszania się także poza drogami. Na trasie rowerowej będą odcinki szosowe.
Planuje się długości tras: 13-15 km piesza, 30-35 km rowerowa.

Zalecane wyposażenie: odpowiedni do warunków pogodowych ubiór z elementami odblaskowymi, kompas, telefon komórkowy z naładowaną baterią i kontem, bidon w ciepłej skarpecie lub termos, batonik musli, co najmniej jedna latarka lub czołówka, dodatkowo na trasie rowerowej - kask i sprawny, oświetlony rower, a na trasie pieszej - wygodne buty.

Na mecie każdy uczestnik znajdzie dach nad głową, toalety, wrzątek, herbatę i cukier.


5. ZGŁOSZENIA, WPISOWE, INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia i nr telefonu komórkowego zabieranego na trasę.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza na stronie internetowej imprezy,
ewentualnie e-mailem na adres marcin.drewniak@gmail.com lub przez sms pod numer +48 604 416 998.

Pytania można kierować jak wyżej albo na forum imprezy.

Termin zgłoszeń upływa w piątek, 30 listopada 2012, o godzinie 9:00 rano.

Na miejscu imprezy, przed startem, organizator pobierze wpisowe w kwocie:
10 zł - od każdego uczestnika pełnoletniego,
5 zł - od każdego uczestnika niepełnoletniego.6. INNE INFORMACJE

Organizator może nie zapewnić mapy uczestnikom zgłoszonym po terminie.

Zachęcamy do umawiania wspólnego transportu samochodowego na forum.

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, pod opieką osób powyżej 21 roku życia.
Uczestników rajdu obowiązują wszelkie przepisy, w tym o ruchu drogowym, ustawy o lasach i przeciwpożarowe.

Za żadne szkody wyrządzone przez uczestników rajdu organizator nie odpowiada.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.