Mini Nocna Masakra

7 grudnia 2013

W piątą noc nowiu

Zamek w Wojnowicach


Wiadomości
Forum
Regulamin

Lista zgłoszeń

WYNIKI

Baza
Dojazd

Mapy
Trasy
Ślady

Plakat

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Organizator


Partner

1. CELE RAJDU

Wprawka dla uczestników Nocnej Masakry 2013.
Smakowanie wyczynu bez sprawdzania granic ludzkiej wytrzymałości.
Przygodowa rekreacja w ciemnym lesie, z latarkami, mapą i kompasem.


2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy Artemis z Wrocławia.
Zespół organizacyjny:
Marcin Drewniak,
Alicja Wojtala, Dominik Mirowski, Róża Spiliszewska, Michał Drewniak, Agnieszka Drewniak.


3. TERMIN I MIEJSCE

Start w sobotę, 7 grudnia 2013, godz. 18:00.
Baza rajdu, ze startem i metą - przy zamku na wodzie w Wojnowicach,
www.zamekwojnowice.pl


Przewiduje się:
 15:46 - zachód słońca,
 16:30 - przybywanie uczestników,
 17:50 - odprawę i rozdanie map,
 18:00 - start,
 21:32 - zachód chudego księżyca,
 24:00 - zamknięcie mety.


4. FORMA RAJDU, MAPA, TEREN

Rajd ma charekter rekreacyjnej nocnej wycieczki rowerowej lub pieszej, realizowanej niezależnie przez dowolnie tworzone grupki uczestników.

Każdy uczestnik otrzyma kartę startową oraz mapę z obiema trasami do wyboru.

W terenie znajdą się punkty kontrolne, oznaczone płaskimi lampionami biało-pomarańczowymi o boku 20 cm, wyposażone w odblaski i perforatory do kart startowych. Lampiony są z papieru i nie świecą. Na mapie punkty kontrolne będą oznaczone czerwonymi okręgami.

Zadaniem uczestników imprezy jest odnalezienie wybranego przez siebie zbioru punktów, w dowolnym tempie i dowolnej kolejności, przy czym część punktów stanowi trasę pieszą, a część - rowerową.

Uczestników lubiących rywalizację powitamy na mecie brawami i okrzykami uznania ;)
Po imprezie ogłosimy, w jakim czasie i które punkty kto odnalazł.

Trasy plannuje się z myślą o uczestnikach każdej kondycji i umiejętności.

Trasy będą przebiegać terenami nizinnymi, różnymi rodzajami dróg i ścieżek. Trasa piesza może wymagać schodzenia ze ścieżek, a rowerowa - jazdy szosami.
Planuje się długości tras: 13-15 km piesza, 30-35 km rowerowa.

Zalecane wyposażenie: odpowiedni do warunków pogodowych ubiór z elementami odblaskowymi, kompas, telefon komórkowy z naładowaną baterią i kontem, bidon w ciepłej skarpecie lub termos, batonik musli, co najmniej jedna latarka lub czołówka, a na trasie rowerowej dodatkowo kask i oświetlony rower.

W bazie rajdu znajdzie się przenośna kabina wc.
Na mecie planowane jest ognisko, wrzątek, herbata, cukier.


5. ZGŁOSZENIA, WPISOWE, INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia i nr telefonu komórkowego zabieranego na trasę.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza na stronie internetowej imprezy,
ewentualnie e-mailem na adres marcin.drewniak@gmail.com lub przez sms pod numer +48 604 416 998.

Pytania można kierować jak wyżej albo na forum imprezy.

Termin zgłoszeń upływa w piątek, 6 grudnia 2013, o godzinie 9:00 rano.

Wpisowe będzie pobierane w bazie rajdu przed startem:
10 zł - od każdego uczestnika pełnoletniego,
5 zł - od każdego uczestnika niepełnoletniego.6. INNE INFORMACJE

Organizator może nie zapewnić mapy uczestnikom zgłoszonym po terminie.

Zachęcamy do umawiania wspólnego transportu samochodowego na forum.

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, pod opieką osób powyżej 21 roku życia.
Uczestników rajdu obowiązują wszelkie przepisy, w tym o ruchu drogowym, ustawy o lasach i przeciwpożarowe.

Za żadne szkody wyrządzone przez uczestników rajdu organizator nie odpowiada.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.