Regulamin

 

1. CELE RAJDU

Wprawka dla uczestników Nocnej Masakry 2016.
Smakowanie wyczynu bez sprawdzania granic ludzkiej wytrzymałości.
Przygodowa rekreacja w ciemnym lesie, z latarkami, mapą i kompasem.
 

2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy Artemis z Wrocławia.
Zespół organizacyjny:
Marcin Drewniak,
Alicja Wojtala, Róża Spiliszewska, Michał Drewniak, Agnieszka Drewniak.
 

3. TERMIN I MIEJSCE

Start: w sobotę, 10 grudnia 2016, godz. 18:00.
Baza rajdu, ze startem i metą: Jelcz-Laskowice, kąpielisko przy lesie, na końcu ul. Stawowej, 51.01790/17.32848, OSM.
 

Przewiduje się:
 13:53 - wschód księżyca,
 15:44 - zachód słońca,
 16:45 - przybywanie uczestników,
 17:50 - odprawę i rozdanie map,
 18:00 - start,
 24:00 - zamknięcie mety,
 02:33 - zachód księżyca.
 

4. FORMA RAJDU, MAPA, TEREN

Rajd ma charekter rekreacyjnej nocnej wycieczki pieszej lub rowerowej, realizowanej niezależnie przez dowolnie tworzone grupki uczestników.

Każdy uczestnik otrzyma kartę startową oraz mapę z obiema trasami do wyboru.

W terenie znajdą się punkty kontrolne, oznaczone płaskimi lampionami biało-pomarańczowymi o boku 20 cm, wyposażone w odblaski i perforatory do kart startowych. Lampiony są z papieru i nie świecą. Na mapie punkty kontrolne będą oznaczone czerwonymi okręgami.

Zadaniem uczestników imprezy jest odnalezienie wybranego przez siebie zbioru punktów, w dowolnym tempie i w dowolnej kolejności, przy czym część punktów stanowi trasę pieszą, a część - rowerową.

Uczestników lubiących rywalizację powitamy na mecie brawami i okrzykami uznania ;)
Po imprezie, być może nie natychmiast, ogłosimy, w jakim czasie i które punkty kto odnalazł.

Trasy plannuje się z myślą o uczestnikach każdej kondycji i umiejętności.

Trasy będą przebiegać terenami nizinnymi, różnymi rodzajami dróg i ścieżek. Trasa piesza może wymagać schodzenia ze ścieżek, a rowerowa - jazdy zarówno szosami jak drogami gruntowymi.

Planuje się długości tras:
13-15 km piesza,
30-35 km rowerowa.

Uwaga!
W tegorocznej edycji rajdu, zaplanowanej na dzień 10.12.2016, wyjątkowo przygotowano dwie trasy piesze (i jedną rowerową):
14 km = piesza "z płatka", 18 pk;
18 km = piesza "z buta", 23 pk;
34 km = rowerowa "z blatu", 22 pk.

Trasa "z płatka", jako jedyna, ma start oddalony od bazy.
Na start tej trasy organizator zapewni transport, ale w związku z tym konieczne jest, aby uczestnicy już w zgłoszeniach zadeklarowali, czy wybierają trasę "z płatka", czy "z buta".

Zalecane wyposażenie: odpowiedni do warunków pogodyowych ubiór z elementami odblaskowymi, kompas, telefon komórkowy z naładowaną baterią i kontem, bidon w ciepłej skarpecie lub termos, batonik musli, co najmniej jedna latarka lub czołówka, a na trasie rowerowej dodatkowo kask i oświetlony rower.

W bazie rajdu będą dostępne przenośne kabiny WC.

Na mecie planuje się: ognisko pod chmurką oraz dostęp do wrzątku, herbaty i cukru - w wiacie z dachem, ale bez ścian.

Organizator zapewni jednorazowe kubki na herbatę, ale zachęca uczestników do ekologicznego przywiezienia i używania własnych turystycznych kubków wielokrotnego użytku.

Mile widziane jest przywiezienie sobie przez uczestników i upieczenie przy ognisku wszystkiego, co lubią upiec i zjeść :)
 

5. ZGŁOSZENIA, WPISOWE, INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia i nr telefonu komórkowego zabieranego na trasę.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza na stronie internetowej imprezy,
ewentualnie e-mailem na adres marcin.drewniak@artemis.wroclaw.pl lub przez sms pod numer +48 604 416 998.

Pytania można kierować jak wyżej, albo przez stronę fb rajdu lub stronę fb organizatora, fb.com/ksartemis.

Termin zgłoszeń upływa w piątek, 09 grudnia 2016, o godzinie 9:00 rano.

Wpisowe będzie pobierane w bazie rajdu przed startem:
10 zł - od każdego uczestnika pełnoletniego,
5 zł - od każdego uczestnika niepełnoletniego.
 

6. INNE INFORMACJE

Organizator może nie zapewnić map i kart startowych uczestnikom zgłoszonym po terminie.

Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od czegokolwiek.
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, pod opieką osób powyżej 21 roku życia.
Uczestników rajdu obowiązują wszelkie przepisy, w tym o ruchu drogowym, o lasach, przeciwpożarowe.

Za żadne szkody, wyrządzone przez uczestników rajdu, organizator nie odpowiada.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.