Regulamin rajdu

 

1. CELE RAJDU

Wprawka dla uczestników Nocnej Masakry 2022.
Wycieczka nocna z latarkami, mapą i kompasem, bez rywalizacji i sprawdzania granic ludzkiej wytrzymałości, odpowiednia dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym.
 

2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy Artemis z Wrocławia.
Kierownik: Marcin Drewniak
    e-mail: marcin.drewniak@artemis.wroclaw.pl
    telefon: 519-366-084
    facebook: wydarzenie
 

3. TERMIN I MIEJSCE

Start: sobota, 3 grudnia 2022, godz. 18:00.
Baza, start, meta:
Miękinia w powiecie średzkim, centralny plac zabaw przy ul. Sportowej.

Współrzędne:
51°11'39"N 16°44'23"E
boulter.com/gps/#51.19425/16.73982
google.com/maps/place/51.19425,16.73982
openstreetmap.org/#map=19/51.19425/16.73982
 

Przewiduje się:
 13:49 - wschód księżyca,
 15:48 - zachód słońca,
 17:48 - odprawa,
 18:00 - start wspólny,
 24:00 - zamknięcie mety,
 27:17 - zachód księżyca.
 

4. FORMA RAJDU, MAPA, TEREN

Rajd jest rekreacyjną nocną wycieczką, pieszą lub rowerową, realizowaną niezależnie przez dowolne grupy uczestników.

Każdy uczestnik otrzymuje kartę startową i zestaw map z obiema trasami do wyboru.

W terenie są punkty kontrolne - biało-pomarańczowe kwadraty o boku 20 cm, wyposażone w odblaski i kody do przepisania do karty startowej własnym długopisem. Na mapie punkty kontrolne oznaczone są czerwonymi okręgami.

Zadaniem uczestników jest odnalezienie dowolnego zbioru punktów jednej z tras, w dowolnym tempie i w dowolnej kolejności.

Organizator nie mierzy czasu, nie weryfikuje odnalezienia punktów kontrolnych, nie ogłasza wyników rywalizacji, ponieważ impreza nie ma charakteru sportowego.

Trasy planuje się z myślą o uczestnikach o różnych kondycjach i umiejętnościach. Kto zechce, może do nawigacji używać dowolnych map elektronicznych. O poranku w dniu rajdu organizator planuje udostępnienie elektronicznych wersji map rajdu, ale bez naniesionych tras.

Trasy biegną w terenach nizinnych z pagórkami, różnymi rodzajami dróg i ścieżek. Obie trasy czasem wymagają zejścia z drogi lub ścieżki, przecinają też drogi dla samochodów i korzystają z takich dróg. Na trasie pieszej jest przejazd kolejowy z zaporami. Trasa rowerowa dwa razy przecina ruchliwą obwodnicę Miękini.

Planuje się długości tras:
12 km - piesza,
23 km - rowerowa.

Trasa rowerowa odwiedza większość punktów trasy pieszej.

Zalecane wyposażenie: odpowiedni do warunków pogodowych ubiór z elementami odblaskowymi, kompas, telefon komórkowy z naładowaną baterią i kontem, bidon w ciepłej skarpecie lub termos, batonik musli, co najmniej jedna latarka lub czołówka z nadmiarem baterii, okulary ochronne, a na trasie rowerowej dodatkowo kask i oświetlony rower.

Przy bazie rajdu będą dostępne 2 przenośne kabiny WC.

Na mecie planuje się skromne ognisko pod niewielkim zadaszeniem.

Na mecie nie będzie warunków do parzenia herbaty ani do biesiadowania w licznej grupie, ale upieczenie kiełbasek powinno się udać, jeżeli ktoś je sobie przywiezie.
 

5. ZGŁOSZENIA, WPISOWE, INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i nr telefonu komórkowego zabieranego na trasę, a w przypadku osób niepełnoletnich - także wiek w latach.

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie internetowej imprezy
Wpisowe o kwocie 5 zł - przyjmuje się przelewem blik lub tradycyjnym, albo przez serwis PayPal, wg wskazówek podanych na głównej stronie imprezy.
 

Termin zgłoszeń upływa o północy z piątku na sobotę, czyli z końcem dnia 2 grudnia 2022.
 

6. INNE WAŻNE INFORMACJE

Organizator może nie zapewnić map i kart startowych uczestnikom zgłoszonym po terminie.
Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od czegokolwiek.
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i tylko pod opieką osób powyżej 21 roku życia.
Uczestników rajdu obowiązują wszelkie przepisy prawa, w tym o ruchu drogowym, o lasach, przeciwpożarowe.